BejelentésMás a valóság és más az árnykép, más az ébredő élet és más az álom.
A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Járjon előtted három angyal, el ne engedje kezedet! Nevük is van, lásd, ide írom: Hit, Remény és a Szeretet.

Atlantisz - az éden kertje.

A korszak amiről beszélünk, kb. 83000-től 67000-ig tartott a nagy Vízözön előtt. Ez az időszak, amelyben az angyalok vezették és irányították az embereket. Ebben a korai, időszakban a föld felülete merőbben másképp mutatott, mint manapság. A kontinenseknek még nem volt meg a mai formájuk, akkor még csak részben alkottak szilárd részeket. Más területek, amelyek ma földrészekhez tartoznak, nagy szigetek voltak. A korai magasan fejlett emberi kultúrának - Atlantisznak és Moo-nak vagy más néven Lemúriának - két szárazföldi színtere létezett. Eredetileg mindkét kultúrában az emberek állatias elődei éltek. Míg a többi földrészen, mint pl. Európában és Amerikában egy fokozatos, természetes evolúció eredményeként a kiválóbbakból emberek fejlődtek ki, Atlantiszon Isteni alkotó erők tudatos beavatkozása által egy szellemileg magasan fejlett személyiség jött létre. A bibliai teremtéstörténet ezt az eseményt mint az Isteni lélegzet, lélek egy agyagformába leheléseként ábrázolja.
Mint említettem, a korai ember akkor még állatias jellegű fizikai testtel rendelkezett. Az ily módon létrehozott lény képes volt az anyagot a szellem révén formálni, irányítani és uralni. Szépség, harmónia és béke jellemezte az atlantiszi emberek életét az Éden kertjében.
Nagyon sokáig éltek, mai időfogalmunk szerint kb. 2080 évig és akkor meghaltak, tudatosan tértek át fizikaiból a tisztán szellemi létbe. A halálfélelem ismeretlen volt számukra, mivel a halál - mely a mai értelmezésben a tudatosság megszűnését jelenti - nem következett be. Ezért nem is gyászolták az "elhunytat", hanem a hazatérését ünnepelték. Nem öltek sem állatot sem embert, ezt az Istennel és a természettel való tökéletes egység tudata nem engedte meg. Az atlantisziaknak nem volt egyforma tudásuk és felelősségük sem volt azonos. A tudás birtokosai a lokik voltak: a beavatottak a nép tanítói és gyógyítói, akik az angyalokkal álltak kapcsolatban. Legtalálóbb fordításban papot jelenthetne a loki. 144 loki volt a birodalomban. Minden 12 loki egy főlokinak a 12 főloki pedig Arklokinak, a legmagasabb beavatottnak volt alárendelve, aki Istennél lakott, és nem igényelt sem ételt sem italt. Az általunk vizsgált időben Samael volt az Arkloki az "Arany Fény Birodalmá"-ban, ahogyan Atlantiszt valójában nevezték. Eredetileg csak a főváros neve volt Atlantisz. Később az egész földrész így nevezték azok az idegenek, akik a birodalmat kereskedelmi célból látogatták. Az Atlantisz szó jelentése: "a legerősebb, a leghatalmasabb, amin a világ nyugszik". A görög mítosz Atlaszról - az óriásról, aki a világot a vállán tartja - mindmáig erre az elnevezésre utal. A főváros, Atlantisz 12 gyűrűt formálva egy hosszan elnyúló domboldalon terül el. Minden egyes gyűrűt egy fal határolt, amely egy meghatározott drágakő és a hozzá tartozó angyal rezgését bocsátotta ki. Minden egyes falon egy kapu vezetett át, amely a fal mentén egy kör alakú utcába nyílott. A kapukat egy egyenesen vezető út kötötte össze egészen a dombtetőig, ahol a fő templom állt. "És Isten az emberek között lakozott és az Ő fénye megvilágította őket", ahogy ezt a régiek mondták. Atlantisz fő templomában volt Isten lakhelye. A templom közepén állt egy nagy hatszögű csillag-alakú, ajtó és ablak nélküli terem. Alapja, teteje, falai tiszta arannyal voltak bevonva. Szent hely volt ez, ahová soha senki nem léphetett be. Ez az Isteni lakóhely képezte a belső szentély középpontját. A belső szentély egy ezüsttel díszített, négyszög alakú helyiség volt. A hatszögű csillagterem körül 12 kör volt aranyból, egymástól 12-12 rőf távolságra. Minden egyes körön 12 fél ember nagyságú óriás drágakő állt.
A középponttól legtávolabb eső első kört 12 kristálytiszta jáspis, a másodikat 12 zafír, a harmadikat 12 kalcedón, a negyediket 12 smaragd képezte. Az ötödiket sardonyx, a hatodikat sarder, a hetediket krizolit, a nyolcadikat beryll, a kilencediket topáz, a tizediket krizopráz, a tizenegyediket hyacint képezte. A tizenkettedik kör, az isteni lekóhelytől 12 rőf távolságra, ametisztből állt.

A 12 kör 12 rőf távolságra ismét 144-et tesz ki. A számjegyek összege megint 9.
144 (rőf) x 12 (angyal) = 1728, a számjegyek összege ismételten 9.
144 (rőf) x 144 (drágakő) = 20736, összege 9.
A drágakőnevek betűinek összege 11-et tesz ki, jelentése: spirituális hatalom, ebből továbblépve a 2-es szám adódik, jelentése: tudás.
Minden egyes drágakőhöz tartozott egy Istentől elrendelt angyal. A 144 angyal feladata az emberek segítése, védelmezése és tanítása volt. Minden angyal szolgálatában egy-egy loki állt.
Nézzük meg a kormányzás rendjét. Atlantisz birodalmát 12 királyság alkotta, élükön egy-egy királlyal. A birodalmat nem földrajzi szempontok, hanem feladatkörök alapján osztották fel. A királyok kiválasztása Isten kegyelme és kinevezése által történt. A birodalomban senki nem számított többnek vagy kevesebbnek a másiknál. Királynak lenni nem kiváltságot, sokkal inkább komoly terhet, fáradtságot, kötelességet, feladatot jelentett. Minden egyes királyt egy-egy angyal segítette, aki irányította és tanította őket. Hogy tevékenységüket ne korlátozzák, 12 angyalát nem nevükön, hanem feladatkörük alapján szólították:

Élet angyala
Öröm angyala
Nap angyala
Víz angyala
Föld angyala
Levegő angyala
Örökkévalóság angyala
Kreativitás angyala
Szeretet angyala
Bölcsesség angyala
Harmónia angyala
Erő angyala.

Egyáltalán kik is azok az angyalok? Az angyal szó (angolul: angel. latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: "Ang": élet (az egyiptomi szimbólum, az Ankh - az élet kulcsa - szintén innen ered), az "El": Isten fénye. Szabad fordításban tehát "Élő Istenfény" vagy "Életet adó isteni Fény". Gyermekkorunkból még emlékszünk az angyalokra. Ki ne ismerné azt a képet a hálószobában az őrangyalról, aki egy erős sodrású patakon segíti át a gyerekeket? Ki ne hallotta volna még a mondást egy-egy veszélyes helyzetből szerencsésen kikerülve: "Megvédett az őrangyalod!". Ennek ellenére legtöbben a káprázatos mesebirodalom képzeletvilágába száműzték őket.
De meggyőződésünk, hogy sikereink eléréséhez elkészített atlantiszi angyalpecsétek másolata minden nehéz helyzetben megsegít és semmi káros visszaütő hatása nincsen, valamint semmilyen más vallást nem sért. Aki az angyalokat szereti és tisztelni, becsben tartja rossz ember nem lehet.
Javaslom, vásároljon 3 angyalfigurát nevezze el őket;
1. Bölcsesség angyala, aki megvilágítja életünkben a sötétséget.
2. Hatalom angyala, aki a szükségünket és a szenvedésünket legyőzi.
3. Szeretet angyala, aki a mi vigaszunk és támaszunk, mert a szeretetnél nagyobb erő nincs.
Ezeket az angyalokat tegyük egymás mellé háromszög alakban, mögéjük helyezzen egy-egy gyertyát, a gyertya színe lehetőleg legyen fehér és kérje őket életének nehéz helyzeteiben segítsék meg. Ezzel a kis angyalidézéssel, melyet, ha szívvel-lélekkel csinálunk, saját magunk könnyedén megoldhatjuk problémánkat.
Atlantisz angyalai
Atlantisz angyalaival való munka legelterjedtebb módja a pecsétkészítéses módszer, de ha imában kéréssel fordulunk hozzájuk segítségért, tiszta szívvel, gyertyát gyújtva a tiszteletükre, az is legalább olyan hatásos.

Nevük és feladatuk

Aduachiel – Igazság
Ambriel – Ha tudásra van szükségünk, tanulás
Ashitiel – Tervezés, áttekintés, építéstervek, várostervezés, háztartási terv
Asinel – Szerencse, szerencsés „véletlen”, boldogságérzet
Asmodel – Kozmikus szeretet, szeretet minden létező iránt, misztikus élmények
Asradiel – A növények gyökérzete, a család gyökere, nemzetség gyökere, leföldelés
Asrael – Halál angyala
Asturel – Irgalmasság, kegyelem, részvét
Auretiel – Gyógyulás, gyógyulási folyamatok, gyógyítók, gondozók, orvosok
Baamiel - Zivatar, mennydörgés, védelem, vihar veszélyeinek elhárítása Baraqiellel együtt
Balachiel – Kombinációk (kriminalisták, költök, szónokok, meseírók, stb.
Baradiel – Jégeső angyala, a jégkárok elkerülése miatt hívják
Baraqiel – Elektromosság minden fajtája A villámlás angyal, a villámcsapás okozta károk
ellen. Baamiellel együtt hívják
Beleguel – Felépítés, kezdet, alapítás, építés
Bokumiel – Melódia, muzsika, dallam, rezgés, hangtálazás, zenészek, énekesek
Cambiel – A föld vonzóereje, emberek közötti vonzóerő, kristályosodás, kristályok,
Cesariel – Védelem ellenség, veszély esetén
Cosmoel – Misztika üdv, boldogság, üdvösség, révület
Deusel - Meleg, lelki melegség, az otthon melegsége,
Doradoel - Az összes energiafajta és rezgés irányítója. Gyógyító energiákat kórházakba
irányítani, erőművek energiája, vezetékes energiák, a földi energiák a Föld energiaközpontjaiban.
Dosoel - Test, lélek, szellem felfrissítése.
Eguel - Önuralom, hajlamok, ösztönök féken tartása, vérmérséklet, állatok megfékezése, erők féken tartása. Más emberek uralma alóli megszabadulása érdekében is hívjuk.
Emkiel - Anyagi biztonság
Fenel - Ő a könyörületesség, és a kegyelem angyala. Akkor hívjuk, ha Isten kegyelmét és könyörületességét szeretnénk elérni magunk, vagy mások számára.
Gabriel - A tűz felett áll. A tűz robbanásszerű kitörésekor, erdőtűz megfékezésekor, valamint a tűzoltók védelmében is hívják. Nem tévesztendő össze az azonos nevű arkangyallal!
Galgalliel - Ő a Nap felett áll. Hívják a napenergia hasznosítása érdekében, túlzott napozás okozta fájdalom enyhítésére. Segítséget nyújt mindenféle, a Nap által okozott kár elhárításában. Földművesek is igénybe vehetik, ha már sokallják az esőt.
Hachamel - Tájékozódás, út és helység megtalálása, glóbusz, atlasz iránytű. Segít az eltévedteknek és minden új hazát keresőnek.
Hamaliel - . Kémia, vegyi folyamatok, vegyészettel kapcsolatos foglalkozási ágak és termelés.
Hanael - Ő a spirituális események egyik legfontosabb angyala. A világ rendje, a politika és a világtörténelem felett is ő áll.
Hestiel - Megbékélés, kiengesztelődés, kibékülés saját magunkkal is.


Hethetiel - Repülés, repülőgépek, légi közlekedés, repüléstechnika, űrrepülés, repüléstől való félelem.


Hethitiel - . Számítások, építés, matematika, építészet, minden építészettel kapcsolatos dolog, építőipari szakmák, számvetés, számítástechnika, számítógép-központok.


Jophaniel - Felemelkedés, érettség. Emberek, állatok, növények fejlődése, szakmai előmenetel, szellemi érettség.


Karmael - A kiegyenlítődés igazságossága, a karma felett áll. A karma őrének is nevezik. Felügyeli az emberek inkarnációit. Karmikus terhek feloldása érdekében hozzá kell fordulni. Ugyancsak ő a kozmikus harmónia őre is.


Katzachiel - . Ő a nyugalom, a csend, és az elmélyülés angyala. Hívható bármilyen zaj esetén, vagy a belső nyugalom megtalálása érdekében, ha idegesek vagyunk, és meditációhoz vagy imához való elmélyülés segítségéhez.


Kokbiel - . A világegyetem összes bolygója felett áll, valamint azok ránk gyakorolt hatása, befolyása, csillagászat, asztrológia felett.


Komutiel - . Ő az állatok angyala. Az ő védelme alatt áll az egész állatvilág. Hívható vadgondozással, állattenyésztéssel, állategészségüggyel és állatpszihológiával kapcsolatban. Az állatvédőknek tanácsos együttműködniük vele.


Konfertiel - . Ritmus, zene, árapály, bioritmus, életkor.


Konfitiel - Táplálkozás, diéta, táplálkozástudomány, élelmiszerek, az összes élelmezéssel kapcsolatos szakma, élelmiszeripar, élelmiszerek termesztése.


Labael - Sokszorozódás a szaporodás értelmében, terhesség, tenyésztés.


Lamachael - . Ő az erő angyala. Vészhelyzetben erőért fordulhatunk hozzá. Túlzott testi,

lelki, vagy szellemi megterhelésnél megbízható segítőtárs.


Libuel - Tanítás, tanulás, tanárok, iskolák, egyetemek, tananyag, tanterv, tanulási folyamatok.


Liriel - Filozófia, bölcsesség.


Malchjdael - Ő az akarat angyala. Amikor rendkívüli akaraterőre van szükségünk, helyt kell állnunk a nehézségek közepette, kérhetjük a segítségét.


Malequiel - Tanács, biztonság, életmód tanácsok, magabiztosság.


Matariel - Ő az eső angyala. Hívható eső elleni védelem érdekében, és ha szárazság esetén esőt kérünk.


Melachiel - Az emberi rend, szabályok, rendtartás, rendszertan.


Melathiel - Az életutat gyakran nagyon nehéz megtalálni. Aki ebben tanácstalan, kérhetiMelathiel segítségét. Ugyancsak jó tanácsadó olyan területeken, szakmákban, ahol másoknak akarunk útmutatóként szolgálni.


Miguel - Állhatatosság, kitartás, az engedékenység kifejlesztése túlzott makacsság esetén.


Mizariel - Az anyag megváltoztatása. Segítséget tud nyújtani egy munkadarab megmunkálásánál, de akkor is, ha az anyagot szellemi erővel akarjuk alakítani.


Murjel - Mágnesek, magnetizmus, gyógyítás magnetizmussal.


Ophaniel - világoskék tónussal. Hold, holdfény, árapály, holdexpedíció, holdkórosság.


Parkaduel - Béke, viták lecsendesítése, béketárgyalások, belső béke.


Plagiguel - Kiteljesedés, befejezés, kívánságok teljesítése, önmegvalósítás, egy életszakasz lezárása. Segít egy alkotást tökélyre vinni.


Raaschiel - Ő az univerzum összes rengésének az angyala. Gyakran hívják a rezgések, vagy a földrengés angyalával együtt. A tengerrengés, belső remegés, reszketés ugyancsak az ő hatáskörébe tartozik.


Rahathiel - Csillagképek, csillagászat, asztrológia.


Ramodiel - Ő a tér legyőzésének az angyala. A jövőben bizonyára jelentős szerepet fog játszani, de manapság is igénybe veszik a segítségét asztrális utazásokhoz.


Resethiel - Növények növekedése, mezőgazdaság, kertépítés, kertészek, földművesek, biológusok.


Rethiel - Termőföldek, gabonaföld, mezőgazdaság.


Riguel -. Tánc, mozgás, torna.


Rikbiel - Ő a Föld négy szelének az angyala. Szél elleni védekezéshez hívják, de az aratáshoz kívánatos szél érdekében is kérik a segítségét. Utóbbi esetben mindig Ruchiellel, a szél angyalával együtt hívják.


Ruchiel - Ő a szél angyala. Mindig Rikbiel angyallal együtt hívják.


Saamiel - Hevesség, érzelmi kitörések, indulatok megszelídítése. Nagyon gyakran hívják más angyalokkal együtt.


Saaphiel - Ő a vihar angyala. Viharkárok elkerülésére hívják legtöbbször, és többnyire a szél angyalaival együtt.


Sabtiel - Öntözés, csatornák, kutak, szivattyúk, duzzasztógátak, vízellátás.


Sailiel - Éjszaka, félelem az éjtől, éjjeli műszak, éjjeliőrök.


Salaziel - Vigyázás, irányítás, terelés, juhászok és a nyájuk, járművek, lelkipásztorok nevelők, tanítók, vezető beosztásúak.


Samanthiel - Jog, szerződések, jogászok, jegyzők, törvények, iratok, ügyvédi munkaközösségek, egyezmények, tárgyalások.


Samotiel - Nyelv, beszéd, szónokok, tolmácsok, fordítók, nyelvtanárok, logopédusok.


Samuel - Egészség, egészségügy, jó közérzet, pihenés, kúra, üdülés.


Sanothiel - Kereskedelem, közlekedés, kereskedők, üzletek, vállalatok, üzleti utak, piacok, piacosok, utak, járművek, közlekedésügy.


Sauthiel - Tengeri hajózás, hajók, kikötők, viziutak, tengerészek, tengeri utazás.


Schalgiel -. Hó, hó elleni védelem, lavinák, hófúvások.


Schimschiel- Nappal, nappali fény, a nap lefolyása, a mindennapi élet.


Segosel - A fizika összes ága, fizikai kutatások.


Senekel -. Írás, írásmódok, kézírás, grafológia, régi írások, archívumok, könyvtárak, minden

könyvvel kapcsolatos dolog, tudomány.


Seraphel -. Feltalálás, alkotás, feltalálók, mérnökök, szabadalmak, mindenre kiterjedő alkotóképesség.


Shariel - Éberség, őrködés, őrök, éjjeliőrök, segítségnyújtás túlzott fáradtság, kimerültség esetén.


Siiel - Földrengés. Általában a rengések különböző angyalaival együtt hívják.


Simiel- Szerelem, problémák a partnerkapcsolatokban, szerelmi bánat.


Siqiel - Ő a szikra angyala. Általában a tűz angyalával együtt hívják. Hatáskörébe tartozik az elektromos szikra, gyújtás, tűzgyújtás is.


Speradiel -. Jövendőmondás, jóslás, prognosztizálás.


Sporkudiel - Szerkesztés, szerkezet, technika, minden építészettel kapcsolatos dolog, gépészet, gépek építése, szellemi tervezés


Stamiel - Siker.


Tarosiel - Kilábalás a vészhelyzetekből, kísértések, félelmek, ellenségeskedés, sóvárgás, saját félelmeink, negatív tulajdonságaink legyőzése.


Tattwaiel - Öröm, életöröm.


Therotiel - Együttérzés, karitatív szervezetek, felebaráti szeretet.


Tutiel -. Testi, lelki, és szellemi megtisztulás.


Vennel -. Áldozat, jogi hibák és bűnözések áldozatai, üldözés, hatósági önkény, áldozatkészség, önfeláldozás.


Verchiel - Élet, életkörülmények, életmód, életfeladat. Karmael angyallal együtt is gyakran hívják.


Zaphkiel - Szemlélődés, elmélkedés, meditáció, autogén tréning.


Zerosiel - Világosság és tisztaság. Gyakran hívják más angyalokkal (pl. Tutiellel) együtt. Mindenfajta testi, lelki szennyeződés eltávolításában örömmel segít.


Zuriel - Termékenység embereknél, állatoknál, növényeknél. Szellemi termékenység.


Atlantiszi MesterangyalokABARIEL – Az isteni szólítás angyala

ABRAEL – Az isteni erő angyala

ADNAREL – Az évszakok angyala

AHAMIEL – Az isteni kardok angyala

AGIEL – Az isteni szellem angyala

AKHRAZIEL – Isten hírnöke

AMITIEL – Az isteni igazság angyala

ARAFIEL – Az isteni szigorúság, erő, fenség angyala

BARAKIEL – Az isteni világosság angyala

BEDALIEL – Az exorcizmus angyal

CHASDIEL – A barátságosság angyala

EVEL – Az emberiség angyala

GADIEL – A szentség angyala

GRADIEL – Az isteni hatalom angyala

HAZIEL – A látomások angyala

HODIEL – Az isteni diadal angyala

HOFNIEL – A hazavezetés angyala

IETOQIEL – A születés angyala

IMACHEDEL – A művészetek angyala

IOFIEL – Az isteni szépség angyala

PEDAEL – A felszabadítás angyala

RAHTIEL – A konstelláció angyala

SCHREWNIEL – A nyíltszívűség

TADHIEL – A becsületesség angyala

ZACHARAEL – Az isteni emlékezet angyala

ZAGZAGEL – Az isteni bölcsesség angyala

ZAHARIEL – Az isteni világosság angyala

ZERUEL – Isten karjaIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!